Internet Stick CS 15 - Koblingsinnstillinger

background image

Koblingsinnstillinger

CS-15-enheten har forhåndsdefinerte innstillinger for flere
tjenesteleverandører. Innstillingene er gruppert i koblingsprofiler.

Hvis CS-15-enheten ikke finner tjenesteleverandøren, eller hvis
tilkoblingen ikke fungerer i nettverket til leverandøren du har valgt, kan
du redigere en forhåndsdefinert koblingsprofil eller opprette en ny.