Internet Stick CS 15 - Administrere koblingsprofiler

background image

Administrere koblingsprofiler

Hvis du vil administrere koblingsprofiler, går du til hovedvisningen og
velger

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Tilkoblinger (oppringt)

. Gjeldende

profiler vises som en liste. Gjør ett av følgende:

• Hvis du vil angi en profil som standard, velger du profilen og

Standard

.

• Hvis du vil endre en forhåndsdefinert profil (vises med en hengelås),

velger du profilen og

Kopier og endre

. Angi de nødvendige

innstillingene. Du finner mer informasjon på “Opprette en ny
koblingsprofil”, p. 16.

background image

V e r k t ø y o g i n n s t i l l i n g e r

16

• Hvis du vil redigere en profil du har opprettet, velger du profilen

og

Endre

.

• Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du profilen og

Slett

. Forhåndsdefinerte profiler kan ikke velges.

• Hvis du vil eksportere eller importere en profil, velger du

Filer

og

ønsket alternativ.

• Hvis du vil legge til en forhåndsdefinert profil i profillisten, velger

du

Ny

>

Bruk en forhåndsdefinert tilkobling.

>

Neste >

, landet til

tjenesteleverandøren og operatøren (tjenesteleverandøren). I

Velg

ønsket(-de) profil(er):

velger du den forhåndsdefinerte profilen for

tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre innstillingene, velger
du

Fullfør

.

• Hvis du vil kopiere og redigere en forhåndsdefinert profil, velger du

Ny

>

Kopier og bruk en forhåndsdefinert tilkobling.

>

Neste >

. Velg

ønskede alternativer og

Neste >

. Angi nødvendige innstillinger. For

mer informasjon kan du se “Opprette en ny koblingsprofil”, p. 16.