Internet Stick CS 15 - Opprette en ny koblingsprofil

background image

Opprette en ny koblingsprofil

Hvis du vil opprette en ny koblingsprofil, kan du gå til hovedvisningen og
velge

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Tilkoblinger (oppringt)

>

Ny

>

Opprett en ny tilkobling.

og ønsket nettverkstype, hvis

tjenesteleverandøren tilbyr flere typer. Velg

Neste >

, og definer følgende

innstillinger:

• I

Velg et navn til denne tilkoblingen:

angir du et navn for profilen.

I

Navn på tilgangspunkt (APN)

angir du navnet du fikk fra

tjenesteleverandøren. I

Autentifisering

angir du navnet, passordet

og domenet du fikk fra tjenesteleverandøren.

• Hvis du vil definere DNS (domenenavnserver) og proxy-servere,

velger du

DNS/Proxy

.

Hvis du vil angi at enheten skal hente DNS-serveradressen
automatisk, velger du

Hent DNS-serveradressen automatisk.

.

Hvis du vil bruke en bestemt serveradresse, velger du

Bruk følgende

DNS-serveradresser:

og angir IP-adressen for primær og (valgfritt)

sekundær DNS.

background image

V e r k t ø y o g i n n s t i l l i n g e r

17

Hvis du vil bruke en HTTP-proxy, velger du

Bruk en HTTP-proxy.

og

angir IP-adressen og portnummeret.

Hvis du vil lagre profilen, velger du

Fullfør

.