Internet Stick CS 15 - PIN-kodeinnstillinger

background image

PIN-kodeinnstillinger

Det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) eller det universelle
personlige identifikasjonsnummeret (UPIN) (4 til 8 siffer) bidrar til
å beskytte SIM-kortet. (U)PIN-koden gis vanligvis sammen med
SIM-kortet.

Hvis du vil angi PIN-kodeinnstillingene, går du til hovedvisningen og
velger

Alternativer

>

Innstillinger...

og enhetsnavnet.

Hvis du vil endre (U)PIN-koden for SIM-kortet, velger du

Endre SIM

PIN-kode

. I

Forrige SIM PIN-kode:

-feltet angir du den gjeldende koden.

I feltene

Ny SIM PIN-kode:

og

Bekreft ny SIM PIN-kode:

angir du den nye

koden.

Hvis du vil at CS-15-enheten skal be om (U)PIN-koden hver gang
enheten kobles til PC-en, velger du

Aktiver/deaktiver PIN-kode

>

Aktivert

.