Internet Stick CS 15 - Innhold

background image

Innhold

1. Introduksjon ......................... 4

2. Kom i gang ........................... 5

Hovedvisning .......................................... 5

3. Snarveier............................... 6

Forhåndsdefinerte snarveier............... 6
Opprette en ny snarvei......................... 6
Importere eller eksportere en snarvei 7
Redigere eller slette en snarvei ......... 7

4. Meldinger og kontakter....... 8

Meldinger................................................. 8

Meldingsmapper................................. 8
Skrive og sende en melding ............ 9

Kontakter ............................................... 10

Synkroniser kontakter ..................... 10

Administrere kontakter .................. 10
Importere eller eksportere
kontakter ............................................ 11

Innstillinger for meldinger og
kontakter................................................ 11

Kontaktinnstillinger......................... 11
Meldingsinnstillinger ...................... 12

5. Verktøy og innstillinger ..... 14

Verktøy ................................................... 14
Generelle innstillinger........................ 15
Koblingsinnstillinger........................... 15

Administrere koblingsprofiler ....... 15
Opprette en ny koblingsprofil....... 16

PIN-kodeinnstillinger ......................... 17
Andre innstillinger............................... 17

background image

I n t r o d u k s j o n

4