Internet Stick CS 15 - Importowanie lub eksportowanie skrótu

background image

Importowanie lub eksportowanie skrótu

Aby zaimportowaæ skrót z pliku, w widoku g³ównym wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Skróty

>

Importuj...

, folder, w którym plik skrótu jest

zapisany, plik i polecenie

Otwórz

.

Aby wyeksportowaæ skrót do pliku, wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Skróty

>

Eksportuj...

oraz folder docelowy. Wprowad¼ nazwê pliku i

wybierz polecenie

Zapisz

.