Internet Stick CS 15 - Ustawienia wiadomości i kontaktów

background image

Ustawienia wiadomo¶ci i kontaktów

Aby zdefiniowaæ ustawienia wiadomo¶ci i kontaktów, w g³ównym
widoku wybierz

oraz

Narzêdzia

>

Ustawienia...

>

Wiadomo¶ci/

Kontakty

.