Internet Stick CS 15 - 1. Introducere

background image

1. Introducere

Cu ajutorul aplicaþiei Nokia Internet Modem, puteþi sã accesaþi diferite
servicii Internet ºi sã definiþi setãri pentru conexiunea Internet când
accesoriul Stick pentru Internet Nokia CS-15 este conectat la PC.

Aplicaþia se instaleazã pe PC când utilizaþi aparatul CS-15 pentru prima
datã. Pentru detalii, consultaþi Ghidul de pornire rapidã al aparatului
CS-15.

Citiþi cu atenþie acest ghid. Citiþi, de asemenea, ghidul de pornire rapidã
al aparatului CS-15 ºi ghidurile utilizatorului pentru PC, sistem de
operare ºi pentru programele PC pe care le utilizaþi pentru configurarea
conexiunii Internet prin intermediul aparatului CS-15.

Pentru cele mai recente ghiduri, informaþii suplimentare, descãrcãri ºi
servicii care au legãturã cu produsul Nokia, accesaþi www.nokia.com/
support sau site-ul Web local Nokia.

Înainte de a utiliza serviciile Internet descrise în acest ghid, contactaþi
furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele
aplicabile transmisiilor de date.

background image

N o þ i u n i d e b a z ã

5