Internet Stick CS 15 - Ecranul principal

background image

Ecranul principal

Pentru a deschide aplicaþia Nokia Internet Modem, conectaþi aparatul
CS-15 la un port USB de pe PC sau porniþi aplicaþia în mod normal din
sistemul de operare (de exemplu, în Microsoft Windows XP, selectaþi
Start > Programe > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).
Se afiºeazã ecranul principal al aplicaþiei.

Ecranul principal afiºeazã intensitatea semnalului de la furnizorul de
servicii în locaþia curentã (mai multe bare afiºate, înseamnã semnal mai
bun), numele furnizorului de servicii ºi tipul reþelei celulare (cum ar fi
HSDPA). Ecranul conþine, de asemenea, comenzi rapide, de exemplu,
pentru diferite site-uri Web sau aplicaþii. În funcþie de furnizorul de
servicii, este posibil ca ecranul sã afiºeze informaþii despre celula din
reþea utilizatã de aparatul CS-15.

Ecranul principal conþine urmãtoarele funcþii:

• Pentru a crea o comandã rapidã cãtre un site Web sau cãtre

o aplicaþie sau un fiºier, selectaþi

Creeazã comandã rapidã

. Pentru

detalii, consultaþi „Comenzi rapide”, la pagina 6.

• Pentru a deschide acest ghid, selectaþi

Ajutor

. Ghidul se afiºeazã în

aplicaþia cititor de fiºiere PDF instalatã pe PC.

• Pentru a minimiza aplicaþia în bara de activitãþi Windows fãrã

a întrerupe conexiunea activã, selectaþi

. Pentru a deschide

fereastra aplicaþiei, faceþi clic pe pictograma aplicaþiei din bara
de activitãþi.

• Pentru a minimiza aplicaþia în bara de sistem Windows fãrã

a întrerupe conexiunea activã, selectaþi X. Pentru a deschide
fereastra aplicaþiei, faceþi clic pe pictograma aplicaþiei din bara
de sistem ºi selectaþi

Deschide

.

• Pentru a utiliza instrumente sau a defini setãri, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

. Pentru detalii, consultaþi „Instrumente ºi setãri”,

la pagina 15.

background image

C o m e n z i r a p i d e

6