Internet Stick CS 15 - Comenzi rapide predefinite

background image

Comenzi rapide predefinite

Pentru a trimite ºi a recepþiona mesaje text sau pentru a administra
contacte, selectaþi

. Pentru detalii, consultaþi „Mesaje ºi contacte”,

la pagina 9.

Pentru a trimite ºi a recepþiona mesaje de e-mail utilizând aplicaþia de
e-mail implicitã, selectaþi

. Se stabileºte conexiunea la reþea

utilizând profilul de conectare implicit ºi se deschide aplicaþia de e-mail.
Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile aplicaþiei de e-mail.

Pentru a naviga prin pagini Web utilizând browserul Internet implicit,
selectaþi

. Se stabileºte conexiunea la reþea utilizând profilul de

conectare implicit ºi se deschide browserul. Pentru detalii, consultaþi
instrucþiunile pentru browser.

Pentru a vã conecta la Internet utilizând profilul de conectare implicit,
selectaþi

. Pentru a închide conexiunea, selectaþi

.

Pentru informaþii despre profilurile de conectare, consultaþi „Setãri de
conexiune”, la pagina 16.