Internet Stick CS 15 - Crearea unei noi comenzi rapide

background image

Crearea unei noi comenzi rapide

1. În ecranul principal, selectaþi

Creeazã comandã rapidã

sau selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Comenzi rapide

>

Adãugare

.

2. În

Nume comandã rapidã:

, introduceþi numele comenzii rapide.

3. În

Tip de aplicaþie:

, selectaþi tipul aplicaþiei care se deschide atunci

când selectaþi comanda rapidã:

Aplicaþie sau linie de comandã care trebuie lansatã

— Selectaþi

aceastã opþiune pentru a defini pagina Web, aplicaþia sau fiºierul
care se va deschide atunci când selectaþi comanda rapidã.

background image

C o m e n z i r a p i d e

7

Browser Internet implicit

— Selectaþi aceastã opþiune dacã doriþi

ca selectarea comenzii rapide sã deschidã browserul Internet
implicit.

Sistem de mesagerie Internet implicit

— Selectaþi aceastã opþiune

dacã doriþi ca selectarea comenzii rapide sã deschidã aplicaþia de
mesaje implicitã.

4. În

Introduceþi numele unei aplicaþii, fiºier sau link din Internet:

,

introduceþi numele aplicaþiei sau fiºierului sau adresa paginii Web
sau selectaþi

Rãsfoieºte...

, numele fiºierului ºi

Deschide

.

Acest câmp este activ numai dacã aþi selectat

Aplicaþie sau linie de

comandã care trebuie lansatã

.

5. În

Conexiune asociatã

, selectaþi

Niciuna

pentru a utiliza comanda

rapidã cu orice profil de conectare sau selectaþi

Conecteazã folosind

profilul:

ºi profilul cu care se utilizeazã comanda rapidã.

6. Pentru a memora setãrile, selectaþi

OK

.