Internet Stick CS 15 - Editarea sau ştergerea unei comenzi rapide

background image

Editarea sau ºtergerea unei comenzi rapide

Pentru a edita sau a ºterge o comandã rapidã, în ecranul principal,
selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Comenzi rapide

. Comenzile rapide pe care

le-aþi creat sunt afiºate ca listã. Profilul de conectare asociat comenzii
rapide este afiºat sub

Conexiune

.

Pentru a edita o comandã rapidã, selectaþi-o, alegeþi opþiunea

Modificare

, apoi continuaþi conform instrucþiunilor din „Crearea unei

noi comenzi rapide”, la pagina 6.

Pentru a ºterge o comandã rapidã, selectaþi-o ºi alegeþi opþiunea

Eliminare

.

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

9