Internet Stick CS 15 - Importul sau exportul unei comenzi rapide

background image

Importul sau exportul unei comenzi rapide

Pentru a importa o comandã rapidã dintr-un fiºier, în ecranul principal,
selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Comenzi rapide

>

Importã...

, dosarul în

care este memorat fiºierul care conþine comanda rapidã ºi

Deschide

.

Pentru a exporta o comandã rapidã într-un fiºier, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Comenzi rapide

>

Exportã...

ºi dosarul destinaþie. Introduceþi

un nume de fiºier ºi selectaþi

Salvare

.

background image

C o m e n z i r a p i d e

8