Internet Stick CS 15 - Contacte

background image

Contacte

Pentru a administra contactele memorate pe cartela SIM, pe aparatul
CS-15 sau în agenda telefonicã pe care aþi selectat-o în setãrile
contactului, în ecranul principal, selectaþi

pentru a deschide

Mesaje/Contacte ºi selectaþi

Contacte

.

Contactele memorate pe cartela SIM sunt afiºate în dosarul cartelã SIM,
iar contactele memorate pe aparatul CS-15 sunt afiºate în dosarul
memorie modem USB. Contactele memorate în agenda telefonicã
externã sunt afiºate în dosarele respective.