Internet Stick CS 15 - Importul sau exportul contactelor

background image

Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa contacte dintr-un fiºier, în Contacte, selectaþi dosarul
de contacte în care doriþi sã adãugaþi contactele ºi

Fiºier

>

Importã

contacte...

. Selectaþi dosarul în care este memorat fiºierul de contacte,

fiºierul ºi

Deschide

.

Pentru a exporta contactele într-un fiºier, în Contacte, selectaþi dosarul
de contacte care conþine contactele ºi

Fiºier

>

Exportã contacte...

.

Selectaþi dosarul destinaþie, introduceþi un nume de fiºier ºi selectaþi

Salvare

.

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

13