Internet Stick CS 15 - Sincronizarea contactelor

background image

Sincronizarea contactelor

Pentru a sincroniza contacte între dosarele de contacte, în Contacte,
selectaþi

Actualizare

. Dupã sincronizare, dosarele vor afiºa aceleaºi

contacte.

Pentru a selectaþi metoda de sincronizare, consultaþi „Setãri pentru
contacte”, la pagina 13.