Internet Stick CS 15 - Mesaje

background image

Mesaje

Pentru a trimite ºi recepþiona mesaje text, în ecranul principal, selectaþi

pentru a deschide Mesaje/Contacte ºi selectaþi

Mesaje

.

Înainte de a trimite sau a recepþiona mesaje text (serviciu de reþea),
trebuie sã definiþi setãrile corecte, dacã nu sunt predefinite. Pentru a
obþine setãrile, contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a defini setãrile,
consultaþi „Setãri pentru mesaje”, la pagina 13.