Internet Stick CS 15 - Dosare de mesaje

background image

Dosare de mesaje

Aparatul memoreazã mesajele recepþionate în dosarul Cãsuþã intrãri,
mesajele trimise în dosarul Articole trimise ºi mesajele ºterse în dosarul
Elemente eliminate. Mesajele care nu au fost trimise încã se memoreazã
în dosarul Cãsuþã ieºiri.

Pentru a prelua un nou mesaj sau pentru a trimite mesaje memorate în
dosarul Cãsuþã ieºiri, selectaþi

Trimitere/Recepþie

.

Pentru a edita ºi a trimite un mesaj pe care l-aþi memorat în dosarul
Schiþe, faceþi dublu clic pe antetul mesajului. Alternativã: selectaþi
mesajul ºi

Acþiuni

>

Editare SMS...

. Continuaþi conform instrucþiunilor

din „Scrierea ºi expedierea mesajelor”, la pagina 10.

Pentru a vizualiza un mesaj memorat în dosarul Cãsuþã intrãri, Cãsuþã
ieºiri sau Articole trimise, selectaþi dosarul ºi faceþi dublu clic pe antetul
mesajului. Alternativã: selectaþi mesajul ºi

Acþiuni

>

Vizualizare SMS...

.

Pentru a redirecþiona sau a rãspunde la un mesaj memorat în dosarul
Cãsuþã intrãri, selectaþi mesajul ºi

Redirecþionare...

sau

Rãspuns...

.

Continuaþi conform instrucþiunilor din „Scrierea ºi expedierea
mesajelor”, la pagina 10.

Pentru a ºterge un mesaj, selectaþi dosarul de mesaje ºi mesajul. Apãsaþi
tasta de ºtergere de pe tastatura PC-ului. Mesajul va fi mutat în dosarul
Articole ºterse. Pentru a restaura un mesaj ºters, selectaþi

Elemente

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

10

eliminate

ºi mesajul, faceþi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului ºi

selectaþi

Restaurare

.

Pentru a ºterge definitiv toate mesajele memorate în dosarul

Elemente

eliminate

, selectaþi

Elemente eliminate

, faceþi clic cu butonul din

dreapta al mouse-ului ºi selectaþi

Golire coº de gunoi

.