Internet Stick CS 15 - Scrierea şi expedierea mesajelor

background image

Scrierea ºi expedierea mesajelor

Aparatul Dvs. acceptã trimiterea de mesaje text care depãºesc spaþiul alocat
pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate ca serii de douã sau
mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii sã vã taxeze în mod
corespunzãtor. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum ºi
caracterele din unele limbi, ocupã mai mult spaþiu, limitând astfel numãrul de
caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

1. În Mesaje, selectaþi

Nou SMS...

.

2. În câmpul

Cãtre...

, introduceþi numerele de telefon ale destinatarilor.

Separaþi destinatarii prin caracterul punct ºi virgulã (;).

Pentru a selecta un destinatar stocat, selectaþi

Cãtre...

, agenda

telefonicã ºi dosarul de contacte, contactul din Lista de contacte,

Adãugare >

(pentru a adãuga contactul la Lista de destinatari) sau

Adaugã tot >>

(pentru a adãuga toate contactele din listã la Lista de

destinatari) ºi

OK

.

Indicaþie: Pentru a selecta mai multe contacte din Lista de
contacte, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta control (Ctrl) de
pe tastatura PC-ului în timp ce selectaþi destinatarii.

Pentru a elimina contacte din Lista de destinatari, selectaþi

< Eliminare

pentru a elimina contactul selectat sau

<< Eliminã tot

pentru a elimina toate contactele.

3. În câmpul

Text:

, scrieþi mesajul.

Pentru a edita mesajul, puteþi sã editaþi funcþiile din meniul

Editare

.

Anulare

anuleazã ultima acþiune.

Selecteazã tot

selecteazã întreg

mesajul.

4. Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã un raport de livrare a mesajului

pe care l-aþi trimis (serviciu de reþea), selectaþi

Solicitã raport

de emitere.

.

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

11

Pentru a selecta modul în care aparatul destinatar gestioneazã
mesajul trimis (dacã respectivul aparat acceptã aceastã setare),
selectaþi

Clasa:

ºi opþiunea doritã.

Pentru detalii, consultaþi „Setãri pentru mesaje”, la pagina 13.

5. Pentru a trimite mesajul, selectaþi

Trimitere

.

Pentru a memora mesajul pentru a-l trimite mai târziu, selectaþi

Salvare

. Mesajul se memoreazã în dosarul Schiþe.