Internet Stick CS 15 - Setări pentru mesaje şi contacte

background image

Setãri pentru mesaje ºi contacte

Pentru a defini setãrile pentru mesaje ºi contacte, în ecranul principal,
selectaþi

ºi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Mesaje / Contacte

.