Internet Stick CS 15 - Setări pentru contacte

background image

Setãri pentru contacte

Pentru a defini setãrile pentru contacte, selectaþi

Contacte

.

Pentru a selecta o agendã telefonicã externã pe care doriþi sã o utilizaþi,
selectaþi opþiunea doritã din listã. Dacã selectaþi

Niciuna

, nicio agendã

telefonicã externã nu va putea fi accesatã din Mesaje/Contacte.

Pentru a selecta modul în care se sincronizeazã contactele între
aparatul CS-15 ºi cartela SIM, în

Sincronizare

, selectaþi opþiunea doritã.

Dacã selectaþi

Automat

, aparatul CS-15 sincronizeazã automat

contactele atunci când selectaþi

Contacte

în Mesaje/Contacte. Dacã

selectaþi

Întreabã utilizatorul

, aparatul vã întreabã dacã doriþi sã

sincronizaþi contactele. Dacã selectaþi

Manual

, trebuie sã selectaþi

Actualizare

în Mesaje/Contacte pentru a sincroniza contactele. Citiþi ºi

„Sincronizarea contactelor”, la pagina 11.