Internet Stick CS 15 - Setări pentru mesaje

background image

Setãri pentru mesaje

Pentru a defini setãrile pentru mesaje, selectaþi

Mesaje

.

Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã implicit un raport de livrare a
mesajului pe care l-aþi trimis (serviciu de reþea), în

Mesaje scurte (SMS)

,

selectaþi caseta de selectare

Solicitã raport de emitere.

.

Pentru a selecta modul în care sunt gestionate mesajele trimise pe
aparatele de destinaþie (dacã aparatele respective acceptã aceastã
setare), în

Mesaje scurte (SMS)

, selectaþi

Clasa:

ºi opþiunea doritã. Dacã

selectaþi

[0] Ecran

, mesajul trimis este afiºat pe aparatul de destinaþie,

dar nu este memorat pe acesta. Dacã selectaþi

[1] Memorie telefon

,

mesajul se memoreazã pe aparatul de destinaþie. Dacã selectaþi

[2] Cartela SIM

, mesajul se memoreazã pe cartela SIM a aparatului de

destinaþie. dacã selectaþi

[3] Implicite

, mesajul se memoreazã în locaþia

implicitã definitã pe aparatul de destinaþie. Dacã selectaþi

Nicio clasã

,

aparatul CS-15 nu va utiliza nicio clasã anume de servicii pentru
trimiterea mesajelor text.

background image

M e s a j e º i c o n t a c t e

14

Pentru a selecta cât timp centrul de mesaje retrimite mesajul Dvs., dacã
prima încercare nu reuºeºte (serviciu de reþea), în

Mesaje scurte (SMS)

,

selectaþi

Perioada de valabilitate:

ºi opþiunea doritã. Dacã mesajul nu

poate fi expediat în aceastã perioadã, acesta va fi ºters din centrul
de mesaje.

Pentru a introduce numãrul de telefon al centrului de mesaje care
livreazã mesajul text, selectaþi

Centru servicii

ºi introduceþi numãrul de

telefon pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. În mod implicit,
aparatul utilizeazã centrul de mesaje al furnizorului de servicii al cãrui
profil de conectare îl utilizaþi pentru conexiune.

Pentru a selecta dacã aparatul CS-15 preia automat mesajele noi de la
centrul de mesaje sau trimite automat mesajele memorate în dosarul
Cãsuþã ieºiri, în

Sincronizare

, selectaþi opþiunea doritã. Dacã selectaþi

Automat

, aparatul CS-15 preia ºi trimite automat mesajele. Dacã

selectaþi

Întreabã utilizatorul

, aparatul vã întreabã dacã doriþi sã

preluaþi sau sã trimiteþi mesajele. Dacã selectaþi

Manual

, trebuie sã

selectaþi

Trimitere/Recepþie

în Mesaje/Contacte pentru a prelua ºi

trimite mesajele.

background image

I n s t r u m e n t e º i s e t ã r i

15