Internet Stick CS 15 - Alte setări

background image

Alte setãri

Pentru a administra comenzile rapide pe care le-aþi creat, în ecranul
principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Comenzi rapide

. Pentru detalii,

consultaþi „Comenzi rapide”, la pagina 6.

Pentru a defini setãrile pentru Mesaje/Contacte, în ecranul principal,
selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Mesaje / Contacte

. Pentru detalii,

consultaþi „Setãri pentru mesaje ºi contacte”, la pagina 13.

Pentru a edita numele aparatului CS-15 afiºat în aplicaþia Nokia
Internet Modem, în ecranul principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

,

numele aparatului ºi

Setãri dispozitiv

. Introduceþi numele care doriþi

sã fie afiºat pentru aparat.