Internet Stick CS 15 - Instrumente

background image

Instrumente

Pentru a utiliza diferite instrumente, în ecranul principal,
selectaþi

Opþiuni

.

Pentru a vã conecta la Internet, selectaþi

Conexiuni (marcare)

ºi profilul

de conectare pe care doriþi sã îl utilizaþi.

Pentru a schimba furnizorul de servicii pentru conectare, selectaþi

Selectare operator...

>

Selectare manualã

ºi furnizorul. Puteþi sã

selectaþi numai un furnizor a cãrui stare este

Activat

. Pentru a permite

aparatului CS-15 sã selecteze automat furnizorul, selectaþi

Selectare

automatã

. Pentru a reveni la ecranul principal, selectaþi

Selectare

.

Pentru a selecta ce tip de reþea utilizeazã aparatul pentru conectare,
selectaþi

Selectare tip reþea

ºi tipul de reþea. Dacã selectaþi

Selectare

automatã (întâi WCDMA)

, aparatul CS-15 încearcã întâi sã utilizeze

o reþea UMTS, iar dacã acest lucru nu reuºeºte, încearcã o reþea GSM.
Dacã selectaþi

Numai WCDMA

sau

Numai GSM

, aparatul CS-15 încearcã

sã utilizeze numai tipul de reþea dat. Dacã selectaþi

Întâi GSM

, aparatul

CS-15 încearcã întâi sã utilizeze reþeaua GSM.

Pentru a vedea informaþii despre conectãrile anterioare, selectaþi

Istoric

conexiuni...

. Puteþi sã vedeþi numele furnizorului de servicii, data ºi

durata conexiunii, volumul total de date trimise ºi recepþionate în
timpul sesiunii, viteza medie de transmisie a datelor primite (

Vitezã med.

intrare

) ºi a celor trimise (

Vitezã med. ieºire

) ºi viteza maximã de

transmisie a datelor recepþionate ºi trimise. Pentru a ºterge rândul
selectat, selectaþi

Eliminare

. Pentru a ºterge întregul istoric, selectaþi

ªtergere

. Pentru a memora istoricul ca fiºier pe PC, selectaþi

Exportã...

.

Pentru a vizualiza informaþii despre aplicaþie, selectaþi

Despre...

.

background image

I n s t r u m e n t e º i s e t ã r i

16