Internet Stick CS 15 - Setări de conexiune

background image

Setãri de conexiune

Aparatul CS-15 are setãri predefinite pentru mai mulþi furnizori de
servicii. Setãrile sunt grupate în profiluri de conectare.

Dacã aparatul CS-15 nu poate detecta furnizorul de servicii sau
conexiunea nu funcþioneazã corespunzãtor în reþeaua furnizorului de
servicii pe care l-aþi selectat, puteþi sã editaþi un profil de conectare
predefinit pentru a crea unul nou.