Internet Stick CS 15 - Administrarea profilurilor de conectare

background image

Administrarea profilurilor de conectare

Pentru administra profilurile de conectare, în ecranul principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Conexiuni (marcare)

. Se afiºeazã o listã cu

profilurile existente. Efectuaþi una dintre urmãtoarele operaþii:

• Pentru a seta profilul ca fiind implicit, selectaþi-l ºi alegeþi opþiunea

Implicit

.

• Pentru a copia ºi a modifica un profil predefinit(indicat printr-un

lacãt), selectaþi-l ºi alegeþi opþiunea

Copiere ºi modificare

. Definiþi

background image

I n s t r u m e n t e º i s e t ã r i

17

setãrile necesare; pentru detalii consultaþi „Crearea unui nou profil
de conectare”, la pagina 17.

• Pentru a edita un profil pe care l-aþi creat, selectaþi-l ºi

Modificare

.

• Pentru a ºterge un profil pe care l-aþi creat, selectaþi-l ºi alegeþi

opþiunea

Eliminare

. Profilurile predefinite nu se pot ºterge.

• Pentru a exporta sau a importa un profil, selectaþi

Fiºiere

ºi opþiunea

doritã.

• Pentru a adãuga un profil predefinit la lista de profiluri, selectaþi

Nou

>

Foloseºte o conexiune predeterminatã.

>

Continuã >

, þara

furnizorului de servicii ºi operatorul (furnizorul de servicii). În

Selectaþi profilul/profilele dorit(e):

, selectaþi profilul predefinit al

furnizorului de servicii. Pentru a memora setãrile, selectaþi

Terminare

.

• Pentru a copia ºi edita un profil predefinit, selectaþi

Nou

>

Copiazã ºi

modificã o conexiune predeterminatã.

>

Continuã >

. Selectaþi

opþiunile dorite ºi

Continuã >

. Definiþi setãrile necesare. Pentru

detalii, consultaþi „Crearea unui nou profil de conectare”, la
pagina 17.