Internet Stick CS 15 - Crearea unui nou profil de conectare

background image

Crearea unui nou profil de conectare

Pentru a crea un nou profil de conectare, în ecranul principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

Conexiuni (marcare)

>

Nou

>

Creeazã o nouã

conexiune.

ºi tipul de reþea dorit, dacã furnizorul de servicii oferã mai

multe tipuri. Selectaþi

Continuã >

ºi definiþi urmãtoarele setãri:

• În

Alegeþi un nume pentru aceastã conexiune:

, introduceþi numele

profilului. În

Nume punct de acces (NPA)

, introduceþi numele obþinut

de la furnizorul de servicii. În

Se autentificã...

, introduceþi numele de

utilizator, parola ºi domeniul obþinute de la furnizorul de servicii.

• Pentru a defini serverul de nume de domeniu (DNS) ºi serverele

proxy, selectaþi

DNS/Proxy

.

Pentru a seta aparatul sã preia automat adresa serverului DNS,
selectaþi

Obþine automat adresa serverului DNS.

.

background image

I n s t r u m e n t e º i s e t ã r i

18

Pentru a utiliza o anume adresã de server, selectaþi

Foloseºte

urmãtoarea adresã a serverului DNS:

ºi introduceþi adresa IP

a serverului DNS primar ºi (opþional) a celui secundar.

Pentru a utiliza un proxy HTTP, selectaþi

Foloseºte un proxy HTTP.

ºi introduceþi adresa IP ºi numãrul portului.

Pentru a memora profilul, selectaþi

Terminare

.