Internet Stick CS 15 - Setări generale

background image

Setãri generale

Pentru a defini setãrile generale, în ecranul principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

>

General

.

Pentru a seta aplicaþia sã porneascã automat atunci când vã conectaþi
la sistemul de operare, selectaþi casetele de selectare corespunzãtoare.
În cazul în care caseta de selectare nu este selectatã, pentru a utiliza
aplicaþia, trebuie sã o deschideþi manual din sistemul de operare.

Pentru a schimba limba aplicaþiei Nokia Internet Modem, selectaþi

Limbã

ºi limba.

Pentru a selecta acþiunea care se efectueazã atunci când aparatul
CS-15 se conecteazã la PC, selectaþi

Nu fã nimic

dacã nu doriþi sã se

efectueze nicio acþiune,

Exploreazã dispozitivul (contacte, SMS,...)

pentru a deschide Mesaje/Contacte sau

Conectare la Internet

pentru

a vã conecta la Internet utilizând profilul de conectare implicit. Pentru
a seta aplicaþia sã solicite acþiunea, selectaþi

Întreabã întotdeauna

.