Internet Stick CS 15 - Setările de cod PIN

background image

Setãrile de cod PIN

Numãrul personal de identificare (cod PIN) sau numãrul universal de
identificare (cod UPIN) (între 4 ºi 8 cifre) ajutã la protejarea cartelei SIM.
Codul UPIN este, de obicei, furnizat cu cartela SIM.

Pentru a defini setãrile de cod PIN, în ecranul principal, selectaþi

Opþiuni

>

Setãri...

ºi numele aparatului.

Pentru a schimba codul (U)PIN al cartelei SIM, selectaþi

Modificare cod

PIN SIM

. În câmpul

Cod anterior cartelã SIM:

introduceþi codul actual.

În câmpurile

Nou cod PIN SIM:

ºi

Confirmare nou cod PIN SIM:

introduceþi noul cod.

Pentru a seta aparatul CS-15 sã solicite codul (U)PIN de fiecare datã
când aparatul se conecteazã la PC, selectaþi

Activeazã/dezactiveazã cod

PIN

>

Activat

.