Internet Stick CS 15 - Cuprins

background image

Cuprins

1. Introducere........................... 4

2. Noþiuni de bazã ................... 5

Ecranul principal.................................... 5

3. Comenzi rapide .................... 6

Comenzi rapide predefinite ................ 6
Crearea unei noi comenzi rapide ...... 6
Importul sau exportul unei
comenzi rapide....................................... 7
Editarea sau ºtergerea unei
comenzi rapide....................................... 8

4. Mesaje ºi contacte .............. 9

Mesaje ...................................................... 9

Dosare de mesaje ............................... 9
Scrierea ºi expedierea mesajelor . 10

Contacte................................................. 11

Sincronizarea contactelor ............. 11
Administrarea contactelor............. 11
Importul sau exportul contactelor 12

Setãri pentru mesaje ºi contacte .... 13

Setãri pentru contacte ................... 13
Setãri pentru mesaje....................... 13

5. Instrumente ºi setãri......... 15

Instrumente........................................... 15
Setãri generale ..................................... 16
Setãri de conexiune ............................ 16

Administrarea profilurilor
de conectare...................................... 16
Crearea unui nou profil
de conectare...................................... 17

Setãrile de cod PIN.............................. 18
Alte setãri .............................................. 18

background image

I n t r o d u c e r e

4