Internet Stick CS 15 - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Med hjälp av programmet Nokia Internet Modem kan du komma åt
Internettjänster och definiera inställningar för Internetanslutningen när
Nokia USB-modem CS-15 är ansluten till datorn.

Programmet installeras på datorn när CS-15-enheten används för första
gången. Med information finns i snabbstartguiden för CS-15.

Läs den här handboken noggrant. Läs även igenom snabbstartguiden för
CS-15-enheten och användarhandböckerna för datorn,
operativsystemet och de datorprogram som du använder tillsammans
med den Internetanslutning du väljer för CS-15.

De senaste handböckerna, ytterligare information, nedladdningsbara
filer och tjänster som hör till Nokia-produkten finns på www.nokia.com/
support eller din lokala Nokia-webbplats.

Innan du använder Internettjänsterna som beskrivs i den här handboken
bör du kontakta tjänstleverantören för att få information om avgifterna
vid dataöverföring.

background image

K o m m a i g å n g

5