Internet Stick CS 15 - Huvudvyn

background image

Huvudvyn

Programmet Nokia Internet Modem öppnas när du ansluter CS-15-
enheten till en USB-port på datorn men du kan också öppna det på
vanligt sätt i operativsystemet (i exempelvis Microsoft Windows XP
väljer du Start > Program > Nokia Internet Modem > Nokia Internet
Modem). Programmets huvudvy visas.

Här kan du se tjänstleverantörens signalstyrka på den aktuella platsen
(ju längre staplat desto bättre signal), namnet på tjänstleverantören och
typ av mobilnätverk (t.ex. HSDPA). I huvudvyn hittar du även genvägar
till exempelvis olika webbplatser och program. För vissa
tjänstleverantörer visas även information om det mobilnätverk som
CS-15-enheten använder.

Huvudvyn innehåller följande funktioner:

• Du kan här skapa en genväg till en webbplats, ett program eller en fil

genom att välja

Skapa genväg

. Mer information finns i ”Genvägar”,

på sidan 6.

• Om du vill öppna den här handboken väljer du

Hjälp

. Handboken

visas i den PDF-läsare som har installerats på datorn.

• Om du vill minimera programmet till Aktivitetsfältet i Windows, utan

att avsluta den aktiva anslutningen, väljer du

. När du sedan vill

öppna programmet igen klickar du på ikonen i Aktivitetsfältet.

• Om du vill minimera programmet till systemfältet i Windows, utan

att avsluta den aktiva anslutningen, väljer du X. När du sedan vill
öppna programmet igen klickar du på ikonen i systemfältet och väljer

Öppna

.

• Om du vill använda verktyg eller definiera inställningar väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

. Mer information finns i ”Verktyg och

inställningar”, på sidan 14.

background image

G e n v ä g a r

6