Internet Stick CS 15 - 3. Genvägar

background image

3. Genvägar

Huvudvyn kan innehålla fördefinierade genvägar till webbplatser,
program och filer. Du kan också skapa nya genvägar.