Internet Stick CS 15 - Fördefinierade genvägar

background image

Fördefinierade genvägar

Om du vill skicka och ta emot textmeddelanden eller hantera kontakter
väljer du

. Mer information finns i ”Meddelanden och kontakter”,

på sidan 8.

Om du vill skicka och ta emot e-post i standardprogrammet för e-post
väljer du

. Standardanslutningsprofilen används när

nätverksanslutningen ställs in och e-postprogrammet öppnas. Med
information hittar du i instruktionerna för e-postprogrammet.

Om du vill använda standardwebbläsaren när du surfar mellan olika
webbsidor väljer du

. Standardanslutningsprofilen används när

nätverksanslutningen ställs in och webbläsaren öppnas. Med
information hittar du i instruktionerna för webbläsaren.

Om du vill använda standardanslutningsprofilen när du ansluter till
Internet väljer du

. För att avsluta anslutningen väljer du

.

Information om anslutningsprofiler finns i ”Anslutningsinställningar”,
på sidan 15.