Internet Stick CS 15 - Importera eller exportera en genväg

background image

Importera eller exportera en genväg

Om du vill importera en genväg från en fil väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

>

Genvägar

>

Importera...

i huvudvyn, mappen där

genvägsfilen har sparats, filen och sedan

Öppna

.

Om du vill exportera en genväg till en fil väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

>

Genvägar

>

Exportera...

och sedan målmappen.

Ange ett filnamn och välj

Spara

.