Internet Stick CS 15 - Redigera eller radera en genväg

background image

Redigera eller radera en genväg

Om du vill redigera eller ta bort en genväg väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

>

Genvägar

i huvudvyn. De genvägar som du har skapat

visas i en lista. Anslutningsprofilen för genvägen visas under

Anslutning

.

Om du vill redigera en genväg väljer du genvägen och sedan

Ändra

.

Fortsätt sedan på det sätt som beskrivs i ”Skapa en ny genväg”, på
sidan 6.

Om du vill ta bort en genväg väljer du genvägen och sedan

Ta bort

.

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

8