Internet Stick CS 15 - Skapa en ny genväg

background image

Skapa en ny genväg

1. Välj

Skapa genväg

eller

Alternativ

>

Inställningar...

>

Genvägar

>

Bifoga

i huvudvyn.

2. Ange ett namn på genvägen i

Genvägsnamn:

.

3. I

Typ av applikation:

väljer du vilken typ av program som ska öppnas

med hjälp av genvägen:

Applikation eller kommandorad som ska köras

— Välj det här

alternativet om du vill definiera webbsidan, programmet eller
filen som ska öppnas när du väljer genvägen.

background image

G e n v ä g a r

7

Standard webbläsare

— Välj det här alternativet om du vill att

standardwebbläsaren ska öppnas när du väljer genvägen.

Standard internetmeddelande-system

— Välj det här alternativet

om du vill att standardprogrammet för meddelanden ska öppnas
när du väljer genvägen.

4. I

Lägg in namnet på en applikation, fil eller internetlänk:

anger du

namnet på programmet, filen eller webbadressen, eller så väljer du

Bläddra...

, filnamnet och

Öppna

.

Det här fältet är endast aktivt om du har valt

Applikation eller

kommandorad som ska köras

.

5. I

Associerad anslutning

väljer du

Inget

om du vill använda genvägen

för alla anslutningsprofiler, eller så väljer du

Anslut med profilen:

och

den profil som genvägen ska användas för.

6. För att spara inställningarna väljer du

OK

.