Internet Stick CS 15 - Inställningar för meddelanden och kontakter

background image

Inställningar för meddelanden och kontakter

Du kan definiera inställningar för meddelanden och kontakter
i huvudvyn genom att välja

och

Alternativ

>

Inställningar...

>

Meddelanden / Kontakter

.