Internet Stick CS 15 - Kontaktinställningar

background image

Kontaktinställningar

Om du vill definiera kontaktinställningar väljer du

Kontakter

.

Du kan använda valfri extern telefonbok genom att välja önskat
alternativ i listan. Om du väljer

Inget

går det inte att nå någon extern

telefonbok i Meddelanden/Kontakter.

Du kan välja hur kontakterna ska synkroniseras mellan CS-15-enheten
och SIM-kortet genom att välja önskat alternativ i

Synkronisering

.

Om du väljer

Automatisk

synkroniserar CS-15-enheten automatiskt

kontakterna när du väljer

Kontakter

i Meddelanden/Kontakter. Om du

väljer

Fråga användare

tillfrågas du om du vill synkronisera enheterna.

Om du väljer

Manuell

måste du välja

Uppdatera

i Meddelanden/

Kontakter när du vill synkronisera kontakterna. Se även ”Synkronisera
kontakter”, på sidan 10.