Internet Stick CS 15 - Meddelandeinställningar

background image

Meddelandeinställningar

Om du vill definiera meddelandeinställningar väljer du

Meddelanden

.

Du kan begära att en leveransrapport som standard ska sändas för de
textmeddelanden som du skickar (nättjänst) genom att i

Korta

meddelanden (SMS)

markera kryssrutan

Begär en leveransrapport.

.

Du kan välja hur skickade meddelanden hanteras på de mottagande
enheterna (om dessa stöder den här inställningen) genom att i

Korta

meddelanden (SMS)

välja

Klass:

och sedan önskat alternativ. Om du

väljer

[0] Skärmbild

visas meddelandet på den mottagande enheten men

sparas inte på denna. Om du väljer

[1] Telefonminne

sparas meddelandet

på den mottagande enheten. Om du väljer

[2] SIM kort

sparas

meddelandet på SIM-kortet i den mottagande enheten. Om du väljer

[3] Standard

sparas meddelandet på den standardplats som har

definierats på den mottagande enheten. Om du väljer

Ingen klass

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

13

används ingen särskild tjänstklass när CS-15-enheten skickar
textmeddelanden.

Du kan ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka ditt
meddelande om det första försöket misslyckas (nättjänst) genom att
i

Korta meddelanden (SMS)

välja

Giltighetsperiod:

och sedan önskat

alternativ. Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna perioden
raderas det från meddelandecentralen.

Om du vill ange telefonnumret till meddelandecentralen som levererar
dina textmeddelanden väljer du

Servicecenter

och anger sedan

telefonnumret som du har fått från tjänstleverantören. CS-15-enheten
använder som standard meddelandecentralen för den tjänstleverantör
vars anslutningsprofil du använder för anslutningen.

Om du vill ange att CS-15-enheten automatiskt ska hämta nya
meddelanden från meddelandecentralen eller skicka meddelandena
i Utbox-mappen väljer du önskat alternativ i

Synkronisering

. Om du

väljer

Automatisk

kommer CS-15-enheten automatiskt att hämta och

skicka meddelanden. Om du väljer

Fråga användare

tillfrågas du om du

vill hämta och skicka meddelanden. Om du väljer

Manuell

måste du

välja

Skicka/Ta emot

i Meddelanden/Kontakter när du vill hämta och

skicka meddelanden.

background image

V e r k t y g o c h i n s t ä l l n i n g a r

14