Internet Stick CS 15 - Kontakter

background image

Kontakter

Om du vill hantera kontakterna som har sparats på SIM-kortet, i CS-15-
enheten eller i den externa telefonbok som du har valt i
kontaktinställningarna väljer du

i huvudvyn så att Meddelanden/

Kontakter öppnas och väljer sedan

Kontakter

.

De kontakter som har sparats på SIM-kortet visas i SIM-kortsmappen
och de kontakter som har sparats på CS-15-enheten visas i USB-
modemets mapp. Kontakter som har sparats i den externa telefonboken
visas i respektive mapp.