Internet Stick CS 15 - Hantera kontakter

background image

Hantera kontakter

Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du önskad kontaktmapp
i Kontakter och sedan

Ny kontakt...

. Ange kontaktens namn och

telefonnummer och välj

OK

.

Om du vill redigera en kontakt väljer du kontakten och sedan

Ändra

.

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

11

Om du vill ta bort en kontakt väljer du kontakten och sedan

Ta bort

.

Kontakten flyttas då till mappen Borttagna objekt.

Om du vill återställa en raderad kontakt väljer du

Borttagna objekt

och

drar sedan kontakten till önskad mapp.

Du kan kopiera en kontakt genom att välja kontakten,

Redigera

>

Kopiera

, målmappen och

Redigera

>

Klistra in

.

Om du vill konvertera en kontakts telefonnummer till internationellt
format väljer du kontakten,

Åtgärder

>

Internationalisera nummer...

,

land för landskoden och därefter

Internationalisera

. Du kan slå numret

utan att lägga till utlandsprefixet och landskoden framför
telefonnumret.

När du vill skicka ett textmeddelande till en kontakt väljer du kontakten
och sedan

Skicka SMS...

. Om du vill skicka meddelandet till flera

kontakter håller du ned Ctrl-tangenten på datorns tangentbord medan
du väljer kontakterna. Fortsätt på det sätt som beskrivs i ”Skriva och
skicka ett meddelande”, på sidan 9.

Om du vill skicka en kontakts telefonnummer i ett textmeddelande
väljer du kontakten och sedan

Åtgärder

>

Skicka numret i ett SMS...

.

Du kan ta bort kontakter som har samma namn och telefonnummer från
en kontaktmapp genom att välja kontaktmappen och sedan

Åtgärder

>

Ta bort kopior...

. Följ anvisningarna som visas.