Internet Stick CS 15 - Importera eller exportera kontakter

background image

Importera eller exportera kontakter

Om du vill importera kontakter från en fil väljer du den kontaktmapp
i Kontakter där du vill lägga till kontakterna och sedan

Fil

>

Importera

kontakter...

. Välj den mapp där kontaktfilen har sparats, själva filen

och

Öppna

.

Om du vill exportera kontakter till en fil väljer du den kontaktmapp
i Kontakter som innehåller kontakterna och därefter

Fil

>

Exportera

kontakter...

. Välj målmapp, ange ett filnamn och välj sedan

Spara

.

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

12