Internet Stick CS 15 - Synkronisera kontakter

background image

Synkronisera kontakter

Du kan synkronisera kontakterna i de olika kontaktmapparna genom att
välja

Uppdatera

i Kontakter. Efter synkroniseringen visas samma

kontakter i alla mapparna.

Information om hur du väljer synkroniseringsmetod finns
i ”Kontaktinställningar”, på sidan 12.