Internet Stick CS 15 - Meddelanden

background image

Meddelanden

Om du vill skicka och ta emot textmeddelanden väljer du

i huvudvyn

så att Meddelanden/Kontakter öppnas. Välj därefter

Meddelanden

.

Innan du kan skicka eller ta emot textmeddelanden (nätverkstjänst)
måste du ange de korrekta inställningarna om dessa inte är
fördefinierade. Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.
Information om hur du ange inställningarna finns i
”Meddelandeinställningar”, på sidan 12.