Internet Stick CS 15 - Meddelandemappar

background image

Meddelandemappar

På enheten sparas mottagna meddelanden i mappen Inbox, skickade
meddelanden i mappen Skickade objekt och raderade meddelanden
i mappen Borttagna objekt. Meddelanden som ännu inte har skickats
sparas i mappen Utbox.

Om du vill hämta nya meddelanden eller skicka meddelanden som har
sparats i mappen Utbox väljer du

Skicka/Ta emot

.

Du kan redigera och skicka ett meddelande som har sparats i mappen
Utkast om du dubbelklickar på meddelanderubriken. Du kan också välja
meddelandet och sedan

Åtgärder

>

Redigera SMS...

. Fortsätt på det sätt

som beskrivs i ”Skriva och skicka ett meddelande”, på sidan 9.

Om du vill visa ett meddelande som har sparats i någon av mapparna
Inbox, Utbox eller Skickade objekt väljer du mappen och dubbelklickar
på meddelanderubriken. Du kan också välja meddelandet och sedan

Åtgärder

>

Läsa SMS...

.

Om du vill vidarebefordra eller svara på ett meddelande som har sparats
i mappen Inbox väljer du meddelandet och sedan

Vidarebefordra...

eller

Svara...

. Fortsätt på det sätt som beskrivs i ”Skriva och skicka ett

meddelande”, på sidan 9.

Om du vill radera ett meddelande väljer du meddelandemappen och
meddelandet. Tryck därefter på Delete-knappen på datorns

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

9

tangentbord. Meddelandet flyttas då till mappen Borttagna objekt.
Du kan återställa ett raderat meddelande genom att välja

Borttagna

objekt

och sedan meddelandet. Klicka därefter på höger musknapp och

välj

Återställ

.

Om du vill radera alla meddelanden i mappen

Borttagna objekt

permanent väljer du

Borttagna objekt

, klickar på höger musknapp

och väljer

Töm papperskorgen

.