Internet Stick CS 15 - Skriva och skicka ett meddelande

background image

Skriva och skicka ett meddelande

Du kan skicka textmeddelanden från enheten som är längre än
teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas då
som en serie av två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för
detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa
språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan
skickas i ett enskilt meddelande.

1. Välj

Nytt SMS...

i Meddelanden.

2. Ange mottagarnas telefonnummer i fältet

Till...

. Skilj mottagarna åt

med ett semikolon (;).

Om du vill skicka meddelandet till en sparad mottagare väljer du

Till...

, telefonboken och kontaktmappen, kontakten i kontaktlistan,

Bifoga >

(om du vill lägga till kontakten i listan över mottagare) eller

Bifoga alla >>

(om du vill lägga till alla mottagare i mottagarlistan)

och sedan

OK

.

Tips: Du kan välja flera kontakter i kontaktlistan om du håller
ned Ctrl-tangenten på datorns tangentbord medan du väljer
mottagarna.

Om du vill ta bort kontakter från mottagarlistan väljer du

< Ta bort

för att ta bort den valda kontakten eller

<< Ta bort alla

för att ta bort

alla kontakter.

3. Skriv meddelandet i fältet

Text:

.

Om du vill redigera meddelandet kan du använda funktionerna på

Redigera

-menyn.

Ångra

avbryter den senaste åtgärden. Med

Välj alla

markeras hela meddelandet.

background image

M e d d e l a n d e n o c h k o n t a k t e r

10

4. Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för det meddelande

som du har skickat (nättjänst) genom att välja

Begär en

leveransrapport.

.

Du kan ange hur mottagarenheten ska hantera det skickade
meddelandet (om mottagarenheten har stöd för den här
inställningen) genom att välja

Klass:

och sedan önskat alternativ.

Mer information finns i ”Meddelandeinställningar”, på sidan 12.

5. Skicka meddelandet genom att välja

Skicka

.

Om du vill spara meddelandet så att du kan skicka det vid ett senare
tillfälle väljer du

Spara

. Meddelandet sparas i mappen Utkast.