Internet Stick CS 15 - Övriga inställningar

background image

Övriga inställningar

Om du vill hantera genvägar som du har skapat väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

>

Genvägar

i huvudvyn. Mer information finns

i ”Genvägar”, på sidan 6.

Du kan definiera inställningar för Meddelanden/Kontakter genom att
välja

Alternativ

>

Inställningar...

>

Meddelanden / Kontakter

i huvudvyn.

Mer information finns i ”Inställningar för meddelanden och kontakter”,
på sidan 12.

Om du vill redigera det namn på CS-15-enheten som visas i programmet
Nokia Internet Modem väljer du

Alternativ

>

Inställningar...

i huvudvyn,

sedan enhetens namn och därefter

Enhetens inställningar

. Ange namnet

som du vill visa.