Internet Stick CS 15 - Allmänna inställningar

background image

Allmänna inställningar

Välj

Alternativ

>

Inställningar...

>

Allmänt

i huvudvyn när du vill

definiera allmänna inställningar.

Om du vill att programmet ska startas automatiskt när du loggar in
i operativsystemet markerar du relevant kryssruta. Om kryssrutan inte är
markerad måste du öppna programmet manuellt när du vill använda det.

Om du vill ändra språk i Nokia Internet Modem-programmet väljer du

Språk

och sedan önskat språk.

Du kan ange vad som ska hända när du ansluter CS-15-enheten till
datorn. Välj

Inte göra någonting

om du inte vill att någon åtgärd ska

vidtas, välj

Utforska enheten (kontakter, SMS, ...)

om du vill att

Meddelanden/Kontakter ska öppnas och välj

Anslut till Internet

om du

vill ansluta till Internet med standardanslutningsprofilen. Om du vill att
programmet ska visa en fråga så att du själv kan ange vad som ska
hända väljer du

Fråga alltid

.