Internet Stick CS 15 - Anslutningsinställningar

background image

Anslutningsinställningar

CS-15-enheten innehåller fördefinierade inställningar för flera olika
tjänstleverantörer. Inställningarna är grupperade i anslutningsprofiler.

Om CS-15-enheten inte hittar tjänstleverantören eller om anslutningen
inte fungerar korrekt i det leverantörsnätverk som du har valt kan du
redigera en fördefinierad anslutningsprofil eller skapa en ny.